Vraag & Antwoord

Ten Zuiden van Den Haag en aan de noordrand van Delft bevindt zich de gemeente Rijswijk. Het Havenkwartier is onderdeel van de wijk Plaspoelpolder in Rijswijk, gelegen aan De Vliet en nabij de A4. Klik hier voor de exacte locatie

Het plan is om in dit gebied de bedrijven te behouden en ruimte te maken voor een groot aanbod van woningen aan een levendige haven. Je kan hier in de toekomst op verrassende hoogte wonen; de nieuwbouw is straks al zichtbaar vanaf de snelweg.

Door slimme en spraakmakende architectuur en veel ruimte voor groen krijgt het Havenkwartier een prettige, levendige sfeer waar mensen elkaar graag ontmoeten.

Op veel plekken zijn commerciële ruimten in de plint voorzien, waarin horeca, een buurtsuper en allerlei voorzieningen een plek krijgen. Ook is er veel aandacht in de plannen voor de openbare ruimte en loopt er een onderzoek naar de herinrichting van de haven. Met veel groen, water en ruime zichtlijnen op straatniveau wordt een uniek stukje Rijswijk gerealiseerd met aangename wandel- en fietsroutes en sfeervolle ontmoetingsplekken.

De locatie is toe aan vernieuwing. Er staan veel kantoorpanden leeg, terwijl er een grote behoefte aan woningen is in Rijswijk. De locatie heeft veel potentie met de prachtige ligging aan de Vliet, de haven en het iconische Sijthoff gebouw.

Allereerst is het goed om te weten dat de deelplannen elk een eigen planning hebben. Dat betekent dat de definitieve besluitvorming ook per plan plaatsvindt. Aan de plannen voor het Havenkwartier wordt al lange tijd gewerkt. Er is een Ontwikkelkader voor het gebied gemaakt en deze is in maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit kader staan de regels waaraan de ontwikkelaars van de deelplannen zich moeten houden. Daarmee is dus al een belangrijke stap gezet, maar dat betekent niet dat elk deelplan al definitief is.

Elk deelplan doorloopt een aantal stappen voordat er een besluit wordt genomen of het plan gerealiseerd mag worden. De eerste officiële stap is dat er tussen de gemeente en de ontwikkelaar een intentieovereenkomst wordt gesloten (IOK). Daaraan voorafgaand hebben partijen dan al uitvoerig over de plannen gesproken en is er een eerste onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

In de fase die volgt worden in nauwe betrokkenheid van de gemeente, door de ontwikkelaar bijeenkomsten georganiseerd, waarbij belanghebbenden en belangstellenden kunnen meedenken over de plannen. Vaak is er dan sprake van een eerste schets van de plannen als vertrekpunt, zodat de deelnemers aan de participatie suggesties en aandachtspunten kunnen meegeven. In die fase kan er dus nog van alles aan de plannen wijzigen. Uiteindelijk komt de ontwikkelaar, na zorgvuldig onderzoek en afweging van de ontvangen inbreng, tot een voorlopig ontwerp op basis waarvan de gemeente een besluit kan nemen of zij medewerking wil verlenen.

Als dit besluit positief is, zal de gemeente de procedure voor de bestemmingsplanwijziging opstarten en kan de omgevingsvergunning door de ontwikkelaar worden aangevraagd. Tijdens deze procedures staat de mogelijkheid voor belanghebbenden open om een zienswijze in te dienen en eventueel bezwaar te maken. Pas als deze officiële procedures positief doorlopen zijn, is er sprake van een definitief plan.

Van 2023 tot en met 2028 bouwen de ontwikkelaars ongeveer 2.000 woningen in zes projecten.  Aan de Handelskade 74 verandert de parkeergarage in een Parkeerhub: dit is een punt waar de overstap tussen verschillende vervoerswijzen is geregeld. Bij een Parkeerhub kunnen mensen hun auto parkeren en vervolgens overstappen op het openbaar vervoer, een deelscooter of de fiets.

 • Harbourpark (voormalige Indola Fabriek) aan de Handelskade/ Klipperstraat/ Nijverheidsstraat van Ridge/ Dev_real estate. Het bouwprogramma bestaat uit: ± 300 appartementen, ± 3.900 m2 bedrijvigheid, ± 2.000 m2 voorzieningen, ± 135 parkeerplaatsen op de locatie zelf en de overige parkeerplaatsen parkeerhub. De verwachte bouwperiode is van het 2e kwartaal 2023 tot en met begin 2026.
 • UrbanParks aan de Burgemeester Elsenlaan 329 van projectontwikkelaar VanWonen. Het bouwprogramma bestaat uit: ± 600 appartementen, ± 4.400 m2 bedrijvigheid, ± 210 parkeerplaatsen op de locatie zelf en de overige parkeerplaatsen in de parkeerhub. De verwachte bouwperiode is het 4e kwartaal 2023 tot en met medio 2026.
 • De Havenmeester aan de Burgemeester Elsenlaan 325 van ontwikkelcombinatie Novaform-Downtown BV. Het bouwprogramma bestaat uit: ± 195 woningen, ± 300 m2 commerciële ruimten, parkeren op locatie Steenplaetstraat 6. De verwachte bouwperiode is het 4e kwartaal 2023 tot en met 3e kwartaal 2026
 • De Landtong aan de Nijverheidsstraat 3-9 van BPS Real Estate/ Rebirth Development. Het bouwprogramma bestaat uit: ± 125 appartementen, ± 1.500 m2 bedrijvigheid, ± 115 parkeerplaatsen. De verwachte bouwperiode is van 2024 tot en met 2026 XXXXX
 • Sijthoff aan de Van Benthemlaan 16 van Statenproject Development BV. Het bouwprogramma bestaat uit ± 670 woningen, ± 3.900 m2 bedrijvigheid, ± 730 parkeerplaatsen en een hotel-businesscenter in het leegstaande Sijthoff-gebouw. De verwachte bouwperiode is van 2025 tot en met 2028.
 • De Koopman aan de Koopmanstraat 3 van Redenburg BV. Het bouwprogramma wordt op dit moment onderzocht.

Het gebied tussen de straten Industriekade, Limpergstraat, Steenplaetsstraat en de Koopmansstraat in het Havenkwartier behoren tot fase 2 van de ontwikkeling. Hiervoor moeten de plannen nog worden uitgewerkt. De bouwplannen voor fase 2 starten op zijn vroegst in 2025.

Gerealiseerd en in uitvoering

In 2018 werden de eerste projecten voor de vernieuwing van het Havenkwartier opgeleverd. Het kantoorpand aan de Koopmanstraat 1 werd verkaveld tot 62 kluswoningen. Daarnaast werd Harbour Village opgeleverd. Dat is een project met 66 kleinschalige bedrijfsruimten, dienstverlening en horeca aan de Nijverheidsstraat en de haven.

Op dit moment verbouwt Veluwezoom Verkerk Bouw BV het voormalig kantoorgebouw aan de Burgemeester Elsenlaan 321 naar 142 appartementen in de vrije huursector. De appartementen variëren in grootte van ongeveer 42 m2 tot 115 m2. Op de begane grond komen woonwerkwoningen. Daaromheen komt een groene tuin met ruimte voor fietsenstallingen. Onder de tuin en het pand ligt een tweelaagse parkeergarage met ook ruimte voor fietsenstallingen en bergingen.  De verbouwing is naar verwachting eind 2023 klaar.

We stellen het erg op prijs als omwonenden, lokale ondernemers of belangstellenden meedenken in de uitwerking van de plannen. In gesprek met elkaar komen we tot de beste invulling van de plannen. Er zijn diverse mogelijkheden om uw mening, ideeën of aandachtpunten te delen.

Meedenken tijdens de ontwikkeling van een deelplan

Voor een aantal deelplannen in fase 1 is dit traject al doorlopen. Binnenkort start dit traject van meedenken voor de projecten De Koopman en Landtong. Meer informatie hierover volgt na de zomer, via deze website. Direct omwonenden en omliggende bedrijven ontvangen hiervoor bovendien een uitnodiging in de brievenbus.  

Meedenken tijdens themabijeenkomsten en workshops

Er worden de komende periode diverse bijeenkomsten georganiseerd om bepaalde thema’s met elkaar te bespreken en verder uit te werken. Op deze website kunt u zien welke bijeenkomsten gepland staan en ook uw aanmelding hiervoor loopt via deze website.

Meedenken via deze website

Via deze website kunt u uw ideeën delen met de ontwikkelaars. U kunt dit eenvoudig doen via het contactformulier op de website. Heeft u een vraag? Ook hiervoor kunt u dit formulier gebruiken.

Klik hier om naar het contactformulier te gaan

Participatie is het betrekken van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij veranderingen in hun woonomgeving. Door keuzes voor te leggen en de mogelijkheid open te stellen om ideeën en zorgpunten aan te dragen, ontstaat het best mogelijke plan.

Voordat de inschrijving voor woningen kan worden gestart, moet elk deelproject diverse stappen doorlopen. Voor de deelplannen die gerealiseerd worden in fase 1 is het nog te vroeg in het proces om te starten met het inschrijven voor een woning. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief op deze website, dan blijft u automatisch op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Havenkwartier en te zijner tijd ook de start van de inschrijving per deelplan.

Klik hier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief

In het Havenkwartier komen diverse commerciële ruimten beschikbaar. Voor fase 1 zijn de volgende units in de beoogde plannen opgenomen.

 • Harbourpark aan de Handelskade/ Klipperstraat/ Nijverheidsstraat
  ± 3.900 m2 bedrijvigheid, ± 2.000 m2 voorzieningen
  De verwachte bouwperiode is van het 2e kwartaal 2023 tot en met begin 2026.
 • UrbanParks aan de Burgemeester Elsenlaan 329
  ± 4.400 m2 bedrijvigheid
  De verwachte bouwperiode is het 4e kwartaal 2023 tot en met medio 2026.
 • De Havenmeester aan de Burgemeester Elsenlaan 325
  ± 300 m2 commerciële ruimten
  De verwachte bouwperiode is het 4e kwartaal 2023 tot en met 3e kwartaal 2026
 • De Landtong aan de Nijverheidsstraat 3-9
  ± 1.500 m2 bedrijvigheid
  De verwachte bouwperiode is van 2024 tot en met 2026.
 • Sijthoff aan de Van Benthemlaan 16
  ± 3.900 m2 bedrijvigheid en een hotel-businesscenter in het leegstaande Sijthoff-gebouw.
  De verwachte bouwperiode is van 2025 tot en met 2028.
 • De Koopman aan de Koopmanstraat 3 van Redenburg BV.
  Het bouwprogramma wordt op dit moment onderzocht.

De planning wordt per fase en per deelplan vastgesteld. De planning voor fase 2 is op dit moment nog niet bekend. Voor fase is de planning op hoofdlijnen per deelplan opgenomen. Het gaat hier om een indicatieve planning.

De projectontwikkelaars en de gemeente stemmen de bouwwerkzaamheden op elkaar af. Zo blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Bewoners en ondernemers worden geïnformeerd over de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en de communicatie.

Op deze website kunt u alle ontwikkelingen volgen. De komende tijd zal de deze website steeds verder groeien met informatie over het Havenkwartier, de deelplannen en activiteiten. Meld u op deze website aan voor de Nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven.

Heeft u een vraag aan een van de ontwikkelaars over de deelplannen?

Gebruikt u hiervoor dan het contactformulier op deze website.  U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie via email. Let op, deze mail kan in uw ‘ongewenste email’ terecht komen. Klik hier om naar het contactformulier te gaan

Heeft u een vraag aan de gemeente? Weggebruikers en omwonenden kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van gemeente Rijswijk.

Bel 14 070 (optie 4, lokaal tarief) of per mail: havenkwartier@rijswijk.nl. De vernieuwing van het Havenkwartier is ook te volgen op www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartier

In ontwikkeling

Heeft u een vraag of wilt u op de hoogte blijven? Vul dan het onderstaande formulier in.

U bent:(Vereist)