Vraag & Antwoord

Ja. De gemeente wil de bedrijven die zich in Havenkwartier gevestigd hebben graag behouden.

Havenkwartier wordt een werk-woonwijk. Mensen die hier komen wonen, moeten rekening houden met de bedrijvigheid en de geluiden die dat met zich meebrengt. Sommige bedrijven maken meer geluid dan gebruikelijk is in een woonwijk. Omdat Havenkwartier een werk-woonwijk is, maakt de gemeente met deze bedrijven afspraken op maat. In deze afspraken wordt onderscheid gemaakt tussen het noodzakelijke geluid voor bedrijfsactiviteiten en het vermijdbare geluid (bijvoorbeeld radio’s of harde stemmen). Voor het noodzakelijke geluid kan het bedrijf toestemming krijgen dat er meer geluid mag worden gemaakt dan in een normale woonwijk.

Er komen verschillende woonprojecten in Havenkwartier. Op dit moment werken projectontwikkelaars en gemeente Rijswijk aan de bestemmingsplannen. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe inschrijfmogelijkheden? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

De gemeente werkt aan plannen om de Stadshaven te verlevendigen. Het idee is dat er ruimte komt voor bijvoorbeeld: horeca aan het water, een sloepenligplaats, groen op en om het water en leuke wandelpaden om en over het water.